GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De leden vertegenwoordigen een aandeel van ruim 80 % van de totale omzet en groenten en fruit van € 15 miljard (incl. telersverenigingen).

Vereniging GroentenFruit Huis telt bijna 350 leden. De leden zijn handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezig houden met de afzet van groenten en fruit. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, be- en verwerken, verpakken en op- en overslag van groenten en fruit. 

www.groentenfruithuis.nl